Velkommen til Timring Læringscenter

Timring børnehave og Timring Fritidshjem er fusioneret pr. 01.08-12 til en aldersintergreret institution med ca. 95 børn i alderen 2,9-11 år.

Sammen med Timring Skole udgør vi             Timring Læringscenter. En treenighed, der giver os unikke muligheder for at gøre en forskel og samtidig sikre den røde tråd i børnenes liv.  

Gennem leg, udeliv og bevægelse arbejder vi målrettet på at udvikle børn med stærke sociale og menneskelige kompetencer.    

Vores pædagogiske praksis bygger på et fundament af menneskelige værdier og en stærk faglighed! 

Angående hjemmesiden
Du kan orientere dig på hjemmesiden gennem menuerne i øverste bjælke samt de tilhørende lodrette bjælker i venstre side.
Som indskrevet i Timring Læringscenter bliver I oprettet på NemBarn. Her får I den direkte information fra os i form af billeder, dagbøger og andre relevante informationer.
Hjemmesiden er derfor i højere grad for nye forældre.